INFORMACJE O RODO

RODO (Rozporządzenie Ochronie Danych Osobowych, lub - w wersji angielskiej GDPR - General Data Protection Regulation) jest aktem prawnym, który na na nowo reguluje zagadnienia ochrony i przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również osób działających w branży kamieniarskiej, mających niejednokrotnie do czynienia z pewnymi kategoriami danych osobowych (np. Pod rządami RODO zmienia się definicja zgody, wymaganej między innymi do legalnego wysyłania informacji handlowej (przepisy RODO znajdą zastosowanie do opisanych wyżej wymogów, zawartych w ustawie świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Oczywiście, wszelkie środki winny być wprowadzane z uwzględnieniem kontekstu, celu, charakteru i zakresu przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Dodatkowo powinny znaleźć się tam informacje jakie to dane, jak je chronimy, kto nimi administruje i ma do nich dostęp.
Nie możesz jedynie zmienić adresu email i zgody na dołączenie do bazy. Administrator nie ma żadnej kontroli ani nie może blokować tej akcji. Jest jednak pewien warunek - klienci muszą mieć cały czas jasną i wyraźną możliwość wyrażenia - bezpłatnie i w łatwy sposób - sprzeciwu wobec takiego wykorzystania danych.
Bycie przedsiębiorcą zwykle jest sexy, ale niestety wiąże się też z mniej przyjemnymi obowiązkami, np. trzeba wiedzieć co chodzi w nowym rozporządzeniu ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać od maja 2018 r. Praktycznie każda firma przetwarza jakieś dane osobowe (pracowników, klientów, użytkowników) i warto robić to prawidłowo. , aby informacja na temat przetwarzania danych była napisana w sposób jasny, zwięzły, niebudzący wątpliwości oraz prostym językiem. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Możesz zgłaszać żądanie zmiany swoich danych bezpośrednio do 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu usługi (np. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do na kontakt@ pożyczkowej lub innej instytucji.
Pojęcie privacy by design mówi tym, że przepisy ochronie danych osobowych mają mieć zastosowanie już na etapie projektowania i tworzenia strony, landing page, serwisu itd. RODO wyraźnie precyzuje, kiedy będzie trzeba poinformować organ nadzorczy, a kiedy także osoby, których naruszenie dotyczyło.